Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Bent u op zoek naar een school voor uw kind of overweegt u om uw kind op de Fontein te plaatsen? Maak dan een afspraak met Anne Schipper voor een kennismaking.
Bel 010 – 465 93 66 of mail naar fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl voor een afspraak.

Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor een rustig gesprek met de ouders. U bent er dan van verzekerd dat wij alle aandacht aan u kunnen besteden. Het kennismakingsgesprek heeft als doel helder te krijgen wat de onderwijsbehoeften zijn van uw kind. Vanuit het kennismakingsgesprek komen we wel of niet tot een inschrijving.

Wilt u uw kind inschrijven dan dient u de volgende zaken bij de hand te hebben:

  • burgerservicenummer (BSN) van uw kind
  • polisnummer van de ziektekostenverzekering van uw kind

Onderling is afgesproken met de scholen in dezelfde deelgemeente dat we niet zomaar kinderen van elkaar overnemen. Voor ons staat het belang van het kind voorop. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is een wissel mogelijk. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders en directie van de school waar het kind vandaan komt. Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verder te kunnen begeleiden, nemen we contact op met de school waar uw kind eerder heeft gezeten.

 

Wennen op school

Na inschrijving krijgt uw kind een uitnodiging van ons om naar school te komen als uw kind bijna 4 jaar wordt. In overleg met de leerkracht bespreekt u op welke dagdelen uw kind gaat wennen. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school.

error: Content is protected !!