Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Op het moment verzorgen verschillende organisaties buitenschoolse opvang (bso) voor De Fontein. Naar verwachting heeft De Fontein van begin 2021 weer een bso in de school. Zo zorgen we ervoor dat kinderen na schooltijd in een vertrouwde omgeving worden opgevangen met kinderen die ze kennen van de school.

Voor meer informatie over buitenschoolse opvang kunt u terecht bij de directeur van de school.

error: Content is protected !!