Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Ouders krijgen maandelijks per e-mail de informatiebrief.

De Schoolgids en de Schoolkalender worden aan het begin van het schooljaar verspreid.

Daarnaast doen wij op onze facebookpagina regelmatig verslag van activiteiten. Daarbij houden we er rekening mee dat niet van alle kinderen foto’s geplaatst mogen worden en worden geen namen van kinderen vermeld. Alle informatie specifiek over de klas, wordt via Klasbord met u gedeeld.

error: Content is protected !!