Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Alle kinderen doen mee bij De Fontein

Ouders van De Fontein hebben het initiatief genomen om een ondersteuningsfonds voor de school op te richten. Dat hebben wij in de eerste plaats gedaan omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten van de school, zoals het schoolreisje en het schoolkamp. Geld mag voor geen enkele ouder een barrière zijn.

Daarnaast is ons fonds bedoeld om ervoor te zorgen dat de school zo nu en dan een bijzondere activiteit of aanschaf kan betalen. Een speeltoestel voor het plein, een cultureel uitstapje, bijzonder lesmateriaal: het zijn allemaal zaken die in aanmerking komen voor financiering door de Stichting.

De werkgroep Fontein Na School is onderdeel van de stichting en organiseert de naschoolse activiteiten.

 

Vriend worden of doneren

De stichting organiseert regelmatig activiteiten om geld in te zamelen. Daarnaast zijn er steeds meer ouders die zich aangemeld hebben als ‘vriend’ en jaarlijks 25 euro doneren. Als u vriend wilt worden kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar vriendenfontein@gmail.com. U krijgt dan jaarlijks per mail een handige betaallink van ons voor de contributie en een verslag over onze activiteiten.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook van harte welkom. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL64 TRIO 0390 2128 14. De stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

 

Een beroep doen op de stichting

Wilt u als ouder een beroep doen op de Stichting, omdat u de kosten van een schoolactiviteit niet kunt opbrengen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, Anne Schipper. Hij zorgt ervoor dat uw verzoek en motivatie anoniem bij het bestuur terecht komen en adviseert hierover.

 

Meer over de stichting Vrienden van de Fontein

De stichting is in 2016 opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Annemieke Kolle (voorzitter), Reinout Schouwen (secretaris), Stefan Kroon (penningmeester), Nursel Andal en Zahra Baba.

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (RSIN 856256353) en heeft de ANBI-status.

In ons Beleidsplan 2019-2021 kunt u meer lezen over onze ambities in het jaarverslag 2017/2018 staat wat we het afgelopen jaar gedaan hebben.

Ons mailadres is:  vriendenfontein@gmail.com

error: Content is protected !!